Piotr Świderski

Testator sam zdecyduje, kogo powołać do spadku

Jeżeli ktoś chciałby rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci według własnego pomysłu, powinien sporządzić testament.

Nie wszystko można przekazać testamentem

Do spadku należą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, ale nie wszystkie.

Dział spadku - jak się dzieli majątek między spadkobierców

Jeżeli spadkobierców jest kilku, to trzeba rozdysponować składniki majątku między poszczególne osoby.

Spadki: Kto dziedziczy na podstawie ustawy

Jeśli nie ma testamentu, to o tym, kto otrzyma spadek i w jakiej wysokości, decydują przepisy kodeksu cywilnego.

Kiedy obdarowany musi utrzymywać darczyńcę

Mając na uwadze nieodpłatny charakter umowy darowizny, ustawodawca objął szczególną ochroną prawną osobę i sytuację finansową darczyńcy, którego świadczenie odbywa się kosztem jego majątku, bez ekwiwalentu ze strony obdarowanego.

Testament może zawierać dodatkowe postanowienia

Testator ma prawo nałożyć na spadkobierców dodatkowe zobowiązania, a wyjątkowo może nawet pozbawić ich prawa do spadku i zachowku.

Testament niekoniecznie u notariusza

Spadkodawca ma do wyboru kilka form wyrażenia swojej woli co do podziału majątku po swojej śmierci.

Testator musi pamiętać o zachowku

Spadkodawca zazwyczaj nie może zupełnie swobodnie rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci.

W szczególnych okolicznościach szczególne zasady sporządzania testamentu

Niektóre testamenty są przewidziane na wypadek, gdyby spadkodawca nie mógł wyrazić swojej woli w zwykłej formie.

Podstawy dziedziczenia - jak można zostać powołanym do spadku

Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na inne osoby.