Piotr Świderski

Rozdzielność majątkową można ustanowić z datą wcześniejszą niż data wytoczonego powództwa

W wyjątkowych sytuacjach można żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa.

Jak uzyskać rozdzielność majątkową na wskutek orzeczenia rozwodu lub majątkowej umowy małżeńskiej

Sąd ma obowiązek zbadać, czy zmiany wspólności małżeńskiego majątku nie zmierzają do pokrzywdzenia któregokolwiek z nich.

Różnice między majątkiem osobistym a wspólnym małżonków - co wchodzi w ich skład

Nawet w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej niektóre przedmioty majątkowe, określone w ustawie, wchodzą i należą do majątku osobistego jednego z małżonków.

Podczas sprawy o zmianę wyroku rozwodowego można domagać się zabezpieczenia modyfikującego rozstrzygnięcie na czas postępowania

Żądanie zmiany rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym często umożliwia skuteczne domaganie się zabezpieczenia modyfikującego dane rozstrzygnięcie na czas postępowania.

Zmiana wyroku rozwodowego jest możliwa w późniejszym postępowaniu sądowym

Niektóre rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym można zmienić w późniejszym postępowaniu sądowym.

Sprawy rozwodowe: od czego zależy to, czy do sądu należy wnieść pozew lub wniosek

W zależności od rozstrzygnięcia, którego zmiany żąda strona, należy wnieść do sądu albo prawidłowo przygotowany pozew, albo wniosek.

Co decyduje o wysokości alimentów na dziecko

O wysokość alimentów decydują m.in. potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodzica.

Jak uzyskać alimenty na dziecko

Kiedy rodzic uchyla się od partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, w sprawie takiej konieczne jest orzeczenie sądu.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie: na czym polega opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna umożliwia spędzanie przez małoletniego równej ilości czasu z każdym z opiekunów.