Wynika tak z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB2/415-282/11-4/MP.

Z pytaniem zwróciła się matka występująca jako przedstawiciel ustawowy małoletniej córki. W 2009 r. dziewczynka otrzymała w spadku wraz z dwoma innymi osobami jedną trzecią udziałów w nieruchomości. Spadkobiercy zdecydowali wspólnie, że sprzedadzą mieszkanie.

Ze względu na wiek dziewczynki matka musiała uzyskać zezwolenia sądu na rozporządzenie jej majątkiem. Sąd się zgodził, pod warunkiem że uzyskane ze sprzedaży pieniądze kobieta przeznaczy na wykupienie dla córki na własność mieszkania, które wynajmują od miasta. Otrzymany w spadku lokal został sprzedany w 2010 r. Każdy ze spadkobierców otrzymał po 46 tys. zł. Kobieta zwróciła się pismem do urzędu miasta, od którego wynajmuje mieszkanie, z wnioskiem o dopisanie córki do umowy najmu, co pozwoliłoby wykupić mieszkanie na rzecz dziewczynki. Urząd odmówił, argumentując, że z osobą małoletnią nie można zawrzeć umowy najmu, co oznacza, że przepisy nie pozwalają wykonać postanowienia sądu.

W efekcie kobieta wykupiła mieszkanie za uzyskane ze spadku pieniądze i oddała je córce w darowiźnie. Pozostałą część pieniędzy przeznaczyła na remont mieszkania, uregulowała podatek od nabytego spadku oraz opłaty związane z aktami notarialnymi.

Na koniec 2010 r. złożyła w imieniu córki w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-39, informując, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe córki, więc spełnia warunki zwolnienia z podatku.

Dyrektor izby wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT sprzedający nieruchomość ma prawo do ulgi mieszkaniowej, jeśli w ciągu dwóch lat od sprzedaży przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe.

Z kolei zgodnie z art. 101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Tymczasem – jak uznał dyrektor IS – sprzedaż nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Jak czytamy w interpretacji, dochód ze sprzedaży udziałów w spadkowym lokalu nie został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe podatnika, czyli małoletniej córki. Pieniądze zostały de facto wydane na zakup mieszkania przez jej matkę, więc spełniają jej cele mieszkaniowe. Nie ma znaczenia, że córka stała się właścicielką lokalu w wyniku dokonanej przez matkę darowizny. Oznacza to, że od kwoty przeznaczonej na zakup mieszkania od miasta córka musi zapłacić PIT.

Zobacz serwisy:

» Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Nieruchomości » Ulgi mieszkaniowe » Nieruchomości nabyte od 1 stycznia 2009 r.

» Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » Rozliczenia małoletnich i studentów

 

Nasze poradniki: