Firmy dostaną pieniądze za zatrudnienie emerytów

Rząd zamierza wesprzeć firmy, które zdecydują się na zatrudnienie seniorów. Taki krok może paradoksalnie zmniejszyć zainteresowanie pracą osób w wieku przedemerytalnym.

Publikacja: 04.04.2024 04:31

Firmy dostaną pieniądze za zatrudnienie emerytów

Foto: Adobe Stock

Jak wynika z założeń do projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby poszukującej pracy (np. emeryta), która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny.

Ile dostaną firmy za zatrudnianie emerytów

Wysokość dopłaty ma wynosić maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie byłoby to 2 121 zł) miesięcznie i będzie przysługiwała przez 24 miesiące. Firma w zamian będzie musiała zobowiązać się do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy. Resort rodziny, który jest autorem projektu, tłumaczy, że udział ludzi starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Jednocześnie większość osób w wieku 60–89 lat jest bierna zawodowo, ale z roku na rok rośnie liczba aktywnych zawodowo emerytów. Stąd zdaniem resortu kluczową kwestią będzie wdrożenie bardziej włączającej polityki w zakresie aktywizacji zawodowej seniorów. Pomóc ma w tym zachęcanie pracodawców do zatrudniania starszych pracowników i zatrzymywania ich na lepszych stanowiskach pracy. Zdaniem dr. Tomasza Lasockiego z WPiA UW wprowadzenie nowego instrumentu powinno służyć rozwiązywaniu dokładnie zdiagnozowanego problemu.

– Takie dofinansowanie pomogłoby zniwelować niechęć po stronie pracodawców do zatrudniania seniorów. Nie słyszałem jednak, aby taki problem aktualnie istniał w istotnej skali – mówi.

Czytaj więcej

Emerytura czy renta to nie przeciwwskazanie do pracy

Nie ma niechęci firm

Natomiast zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, ekspertki Pracodawców RP, problem niechęci firm do oferowania pracy seniorom nie istnieje, ewentualnie jest marginalny.

– Może występować najwyżej w mniejszych miejscowościach, w których jest wysokie bezrobocie. W pozostałych przypadkach, ze względu na deficyt pracowników, pracodawcy chętnie sięgają po starszą kadrę, jeżeli jest ona zainteresowana pracą – mówi ekspertka.

Dr Lasocki zwraca jednocześnie uwagę, że wzrost liczby aktywnych zawodowo seniorów, na który powołuje się resort, jest spowodowany kilkoma przyczynami.

– Po pierwsze jesteśmy w całkiem niezłej kondycji zdrowotnej. Statystycznej kobiecie z 2022 r. zdrowie dopisywało niemal do 64. roku życia, a to wydłuża okres aktywności zawodowej. Kolejna kwestia to fakt, że nowsze emerytury stanowią coraz mniejszy odsetek zarobków, a wzrost kosztów życia tę różnicę uwypukla – zauważa dr Lasocki.

Jego zdaniem trudno zatem uznać to za uzasadnienie dla dopłat dla firm.

Ponadto w ocenie dr Lasockiego problem może raczej dotyczyć chęci powrotu do pracy po stronie seniorów niż niechęci pracodawców, więc raczej zachęty powinny być skierowane do tych pierwszych, a nie odwrotnie.

– Chociaż sam twierdzę, że największym bodźcem byłoby w tym wypadku po prostu wydłużenie wieku emerytalnego – mówi.

Zwraca jednocześnie uwagę na zagrożenia płynące z zaproponowanej regulacji.

– Emeryci na rynku pracy są dość atrakcyjni. Korzystają albo z emerytury, albo z ulgi w PIT, więc są potencjalnie bardziej elastyczni przy negocjowaniu stawek. Ponadto jeśli strony zdecydują się na współpracę biznesową, to senior nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Wobec tego firmy mogą chętniej zatrudnić emeryta niż osobę w wieku przedemerytalnym. Ci ostatni korzystają z ochrony przed zwolnieniem, co dla pracodawcy jest mniej korzystne – mówi dr Lasocki.

Czytaj więcej

Co 20. pracownik jest w wieku emerytalnym

Podobnie obawy ma Katarzyna Siemienkiewicz.

– Uważam, że rząd powinien zadbać o wsparcie zatrudnienia pracowników 50+, bo to oni zostaną dłużej na rynku pracy – ocenia.

Projektodawcy chcą też w większym stopniu pomóc m.in. osobom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy opiekującym się osobami zależnymi (dzieci, starsi rodzice, chorzy itp.).

Pomoc dla rodziców

Z założeń wynika, że osoby te mogą liczyć na pierwszeństwo pomocy w znalezieniu zatrudnienia (w formach określonych w ustawie).

– Wydaje się, że istotną przeszkodą w powrocie na rynek pracy kobiet po urodzeniu dziecka jest duże ryzyko ich absencji w pierwszych latach życia podopiecznego. Dlatego rozważałbym raczej propozycje, które niwelowałyby dodatkowe koszty ich zatrudniania po stronie pracodawcy, gdyż częściej mogą nie być one do jego dyspozycji z przyczyn od siebie niezależnych. Można zastanowić się zatem nad ulgą dla pracodawców dotyczącą składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w części finansowanej przez zatrudniającego. Zapisywalibyśmy je ubezpieczonej, ale płatnik już nie byłby nimi obciążony, co częściowo kompensowałoby częstszą absencję w pracy – wskazuje dr Lasocki.

Etap legislacyjny: Wykaz prac rządu

Jak wynika z założeń do projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby poszukującej pracy (np. emeryta), która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny.

Ile dostaną firmy za zatrudnianie emerytów

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a