Można sprawdzić, czy pracodawca faktycznie zapisał Cię do PPK

Uczestnik PPK może kontrolować, czy pracodawca dokonuje za niego wpłat do PPK. Może to robić zarówno na stronie instytucji finansowej, w której oszczędza, jak i w serwisie MojePPK. Ten ostatni umożliwia uczestnikowi PPK monitorowanie - w jednym miejscu - wszystkich posiadanych przez niego rachunków PPK.

Publikacja: 25.11.2023 10:28

Można sprawdzić, czy pracodawca faktycznie zapisał Cię do PPK

Foto: Adobe Stock

Niezwłocznie po zawarciu dla pracownika umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa powinna przekazać mu informację o zawarciu tej umowy. Informacja ta powinna zawierać m.in. dane umożliwiające pracownikowi zalogowanie się na rachunek PPK w serwisie instytucji finansowej. Dzięki temu uczestnik PPK może monitorować ma bieżąco stan swoich oszczędności na rachunku PPK prowadzonym przez daną instytucję oraz składać dyspozycje dotyczące zgromadzonych na tym rachunku środków (np. dyspozycje wypłaty transferowej czy zwrotu).

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Do dyspozycji każdego uczestnika PPK jest także serwis MojePPK, prowadzony przez PFR Portal PPK. Za jego pośrednictwem uczestnik PPK może sprawdzić, co dzieje się na jego wszystkich rachunkach PPK. Zważywszy, że z biegiem lat uczestnicy programu będą mieli coraz więcej rachunków PPK, często w różnych instytucjach finansowych, narzędzie to może być szczególnie pomocne.

W serwisie MojePPK użytkownik może sprawdzić:

• wartość środków zgromadzonych w PPK - na wszystkich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach PPK tego uczestnika;

• wysokość wpłat do PPK - w podziale na wpłaty uczestnika, wpłaty pracodawcy i państwa oraz z wyszczególnieniem wpłat podstawowych i dodatkowych;

• listę wszystkich swoich rachunków PPK – m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek;

• w jakich funduszach zdefiniowanej daty oszczędza;

• wartość dokonanych wypłat z PPK po 60. roku życia, a także zwrotów i wypłat w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych;

• datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK - ta informacja pomoże zweryfikować, czy aktywnie oszczędzamy na danym rachunku PPK.

W danych dotyczących rachunku PPK użytkownik serwisu znajdzie również wykres prezentujący stan środków na tym rachunku w ujęciu historycznym. Dzięki niemu, uczestnik PPK sprawdzi, jakie wyniki osiąga fundusz w wybranym przedziale czasowym. Z serwisu można wygenerować raport z listą rachunków PPK oraz informacją o wartości środków.

Przykład:

W trakcie logowania do serwisu Mojeppk za pomocą profilu zaufanego w serwisie pojawił się komunikat - „Nie odnaleźliśmy Twojego rachunku PPK”. Oznacza to, że system nie mógł powiązać żadnego rachunku z Ewidencji PPK z danymi z login.gov.pl. Powodem może być to, że pracownik, który chciał zalogować się do serwisu za pomocą profilu zaufanego, nie ma rachunku PPK, gdyż nie został „zapisany” do programu, ale nie tylko. Powodem, dla którego serwis nie znalazł jego rachunku/rachunków PPK, może być np. również to, że pracownik ten został „zapisany” do PPK z innymi danymi identyfikacyjnymi niż te przypisane do profilu zaufanego albo nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby informacja o tym, że przystąpił do PPK, została odnotowana przez Ewidencję PPK. Po otrzymaniu takiego komunikatu, warto jednak sprawdzić, co jest powodem „nieodnalezienia naszego rachunku PPK”. Pracownik powinien upewnić się w dziale kadr i płac swojego pracodawcy, czy pracodawca zawarł w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK. {koniec przykładu]

Ważne: Dane prezentowane w serwisie pochodzą z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR S.A. Ewidencja PPK to system teleinformatyczny, który obejmuje ewidencję (rejestr) m.in. instytucji finansowych, podmiotów zatrudniających i uczestników PPK. System Ewidencji PPK jest zintegrowany z instytucjami finansowymi obsługującymi PPK - tak, aby agregować informacje z całego rynku PPK. 

Dwa sposoby logowania w serwisie

Dostęp do serwisu Moje PPK jest możliwy poprzez przycisk „Zaloguj się” na www.mojeppk.pl albo bezpośrednio poprzez stronę serwisu – www.rachunek.mojeppk.pl.

Najwygodniejszą opcją jest logowanie przez login.gov.pl (m.in. profil zaufany, aplikacja MObywatel, e-dowód). Logowanie przez login.gov.pl będzie możliwe, o ile uda się powiązać dane przypisane do rachunku PPK w Ewidencji PPK z danymi identyfikacyjnymi z profilu zaufanego, e-dowodu lub narzędzia mojeID logującego się uczestnika. Innym sposobem jest logowanie za pomocą konta utworzonego w serwisie MojePPK. W celu rejestracji konta, uczestnik PPK będzie potrzebował danych przypisanych do jednego, wybranego przez siebie rachunku PPK. Powiązanie konta w serwisie z konkretnym rachunkiem PPK jest konieczne, aby można było zweryfikować tożsamość rejestrującej się osoby. Dane przypisane do rachunku PPK to dane, które pracodawca przekazał do instytucji finansowej, „zapisując” pracownika do PPK i które potem instytucja finansowa przekazała do Ewidencji PPK. Jeśli te dane zostały przez uczestnika zaktualizowane, potrzebne będą dane po zmianie. Dane wymagane do rejestracji konta to:

• numer PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu),

• numer telefonu komórkowego lub e-mail,

• data urodzenia,

• NIP pracodawcy,

• nazwa instytucji finansowej (do wyboru z listy),

• kwota ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy, przekazanej na rachunek PPK, który zostanie użyty do rejestracji.

Ważne: Po zarejestrowaniu konta w serwisie, użytkownik może zalogować się przez login.gov.pl. Nie będzie natomiast możliwe zarejestrowanie konta w serwisie, jeśli uczestnik choć raz skorzystał z logowania poprzez login.gov.pl. 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl (tam dostępna jest także szczegółowa instrukcja, jak zalogować się do serwisu MojePPK) i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR Portal PPK

Niezwłocznie po zawarciu dla pracownika umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa powinna przekazać mu informację o zawarciu tej umowy. Informacja ta powinna zawierać m.in. dane umożliwiające pracownikowi zalogowanie się na rachunek PPK w serwisie instytucji finansowej. Dzięki temu uczestnik PPK może monitorować ma bieżąco stan swoich oszczędności na rachunku PPK prowadzonym przez daną instytucję oraz składać dyspozycje dotyczące zgromadzonych na tym rachunku środków (np. dyspozycje wypłaty transferowej czy zwrotu).

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Sądy i trybunały
Krajowa Rada Sądownictwa zainteresowała się... Turowem
Praca, Emerytury i renty
Od piątku wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty świadczeń brutto i na rękę
Nieruchomości
Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia
Sądy i trybunały
Sędzia Barbara Piwnik: To co się dzieje jest dla mnie nie do zniesienia
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Konsumenci
Kryptowaluty wkrótce pod kontrolą KNF. Kary będą drakońskie
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA