W PPK warto oszczędzać w każdym wieku

Oszczędzanie w PPK jest nie tylko proste, ale przede wszystkim bardzo opłacalne i to niezależnie od wieku, w którym zdecydujemy się przystąpić do programu. Dlaczego? Bo PPK to jedyny taki program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika, prawie drugie tyle, ile on sam wpłacił, dokłada mu jego pracodawca i państwo.

Publikacja: 13.10.2023 18:46

W PPK warto oszczędzać w każdym wieku

Foto: Adobe Stock

Wiele osób w wieku przedemerytalnym rezygnuje z oszczędzania w PPK sądząc, że ze względu na wiek przystąpienie do programu nie może być dla nich opłacalne. Jednak paradoksalnie, to właśnie uczestnicy PPK w wieku okołoemerytalnym mogą, w krótkoterminowej perspektywie, uzyskać największe korzyści spośród wszystkich uczestników PPK. Zwłaszcza, że w PPK pracownik nie oszczędza sam, bo na jego prywatne oszczędności składa się też pracodawca i państwo. A polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty, w których lokowane są środki w PPK, im bliżej zdefiniowanej daty, czyli momentu wypłaty środków staje się bardziej ostrożnościowa, zwiększając bezpieczeństwo gromadzonych w PPK środków, przez co wzrasta gwarancja wypłaty wpłaconego kapitału.

Ważne: Osoby, które z racji na swój wiek będą oszczędzać w PPK tylko przez kilka lat lub krócej, nawet jeśli nie uzbierają na rachunku PPK wystarczająco dużo, aby środki te były znaczącym uzupełnieniem dochodów w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej – zgromadzone oszczędności wykorzystać mogą na inny - ważny dla siebie – cel. [koniec Ważne]

Korzystne budowanie oszczędności

Zasadniczo pracownik co miesiąc wpłaca do PPK 2% swojego wynagrodzenia, a jego pracodawca dokłada mu 1,5% (zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej - zwiększając swoje wpłaty nawet do 4% wynagrodzenia). Państwo - po spełnieniu określonych warunków - dokłada jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i co roku dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Do tego, ze względu na kapitałowy charakter programu, który pozwala na pomnażanie dokonanych wpłat, dochodzą ewentualne zyski. Przykładowo uczestnik PPK, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem w wysokości 4 tys. zł, miesięcznie przeznacza na PPK 80 zł (2% swojego wynagrodzenia). Pracodawca, co miesiąc, dokłada mu do tego 60 zł (1,5% wynagrodzenia uczestnika), a od państwa otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240zł. Po roku oszczędzania w PPK uczestnik zgromadzi na swoim rachunku PPK 1680 zł, z czego 960 zł będzie pochodziło ze sfinansowanych przez niego wpłat, a dokładnie drugie tyle, czyli 960 zł z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę i dopłaty państwa (w wyliczeniu nie zostały uwzględnione ewentualne zyski).

Czytaj więcej

Młodzi nie wiedzą, ile zarabiają. Boją się o bezpieczeństwo pieniędzy w PPK

Ważne! Obecnie na rachunku uczestnika PPK, zarabiającego 5 300 zł i oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku - w zależności od grupy funduszy zdefiniowanej daty (FZD) - znajduje się średnio od 5 556 zł do 6 522 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK, co oznacza dla uczestnika PPK od 116% do 137% zysku (źródło: PFR Portal PPK i www.analizy.pl). 

Bezpieczeństwo środków

Osoby, które późno zaczynają oszczędzanie w PPK powinny też pamiętać, że poziom ryzyka inwestycyjnego dla uczestnika PPK zmienia się w czasie, w myśl zasady: im bliżej emerytury, tym oszczędności inwestowane są w instrumenty o mniejszym ryzyku. Oznacza to, że - w miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia - udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe (np. akcje) będzie malał na rzecz bezpieczniejszych instrumentów dłużnych (np. obligacji skarbowych). To jeden z wielu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo gromadzonych na rachunkach PPK środków. Co zwłaszcza dla osób, które z racji wieku będą oszczędzać w PPK krócej, ma istotne znaczenie.

Oczywiście uczestnicy PPK mogą wpływać na to jak będą inwestowane ich środki w PPK. Pomimo, że przystępując do PPK, zostają oni automatycznie przypisani do FZD - w zależności od daty urodzenia - to w dowolnym czasie mogą zmienić fundusz zdefiniowanej daty na inny, o wyższym lub niższym ryzyku inwestycyjnym. W rezultacie – jeśli tak zadecydują - mogą ulokować wszystkie zgromadzone w PPK środki w funduszach zdefiniowanej daty niewłaściwych dla ich wieku, ale zgodnych z ich oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez nich ryzykiem.

Czytaj więcej

Oszczędności na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Korzystanie z oszczędności

Kolejnym atutem programu jest prywatność gromadzonych w nim środków. Pomimo ich docelowego przeznaczenia na wypłatę po 60. roku życia, uczestnik PPK może w dowolnym czasie - przed ukończeniem 60 lat – bez konieczności podawania przyczyny, wycofać zgromadzone środki, dokonując zwrotu. Przez cały okres uczestnictwa w PPK może wypłacić do 25% w przypadku swojego poważnego, jego małżonka lub dziecka. A do 45. roku życia może wypłacić do 100% środków na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.

Ważne: Środki gromadzone w PPK nie przepadają po śmierci uczestnika PPK. Jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim to połowa zgromadzonych przez niego środków (w zakresie w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) trafi do jego małżonka. Natomiast druga połowa tych środków trafi do wskazanych przez zmarłego uczestnika PPK osób uprawnionych, oczywiście o ile przed śmiercią wskazał instytucji finansowej takie osoby. Jeśli tego nie zrobił zgromadzone środki będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych (zgodnie z kodeksem cywilnym). 

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK

Wiele osób w wieku przedemerytalnym rezygnuje z oszczędzania w PPK sądząc, że ze względu na wiek przystąpienie do programu nie może być dla nich opłacalne. Jednak paradoksalnie, to właśnie uczestnicy PPK w wieku okołoemerytalnym mogą, w krótkoterminowej perspektywie, uzyskać największe korzyści spośród wszystkich uczestników PPK. Zwłaszcza, że w PPK pracownik nie oszczędza sam, bo na jego prywatne oszczędności składa się też pracodawca i państwo. A polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty, w których lokowane są środki w PPK, im bliżej zdefiniowanej daty, czyli momentu wypłaty środków staje się bardziej ostrożnościowa, zwiększając bezpieczeństwo gromadzonych w PPK środków, przez co wzrasta gwarancja wypłaty wpłaconego kapitału.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży