Zbliża się termin, do którego pracodawcy mają obowiązek złożyć w ZUS informację o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 r. Składa się ją do 31 marca za rok poprzedni, chyba że:

- pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej lub wystąpił z takim wnioskiem przed przekazaniem zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy – wówczas druk ZUS ZSWA należy złożyć za niego w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie,