Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r., poz. 240) wprowadzi do kodeksu pracy m.in. przepisy dotyczące pracy zdalnej jako stałą formę świadczenia pracy. Jednocześnie uchyli dotychczasowe regulacje o telepracy. Zmiany te zaczną obowiązywać od 7 kwietnia br.

Nowa definicja