Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15grudnia 2022 r. w sprawie C-311/21 TimePartner Personalmanagement.

Niższa stawka godzinowa