Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy regulującymi pracę zdalną (ustawa podpisana przez prezydenta czeka na publikację w Dzienniku Ustaw), tę formę zatrudnienia można wprowadzić:

- przy zawieraniu umowy o pracę albo