Marcin Wujczyk

Bez dyskryminacji pracownika zdalnego

Nowe przepisy kładą nacisk na równe traktowanie osób pracujących w biurze i poza nim. Zdalna praca nie może być powodem np. odmowy przedłużenia umowy czy pominięcia przy przyznawaniu nagród.

Decyzja o pracy z domu może zapaść w każdym czasie

Tryb zdalny pracy będzie wolno wprowadzić zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie trwania zatrudnienia. W obu przypadkach trzeba będzie przekazać pracownikowi określone informacje.

Home office nie tylko za porozumieniem

Jedną z podstaw wprowadzenia pracy zdalnej ma być polecenie pracodawcy. Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego może to być podstawowa forma kierowania do pracy z domu.

Nowe zasady pracy z domu najpóźniej w kwietniu

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej wejdzie w życie po dwóch miesiącach od publikacji. Aby pracownicy mogli nadal pracować z domu, pracodawca będzie musiał wdrożyć nowe rozwiązania.

Pierwszeństwo szczepień na grypę dla wybranych pracowników może dyskryminować

Przy braku wystarczającej liczby szczepionek przeciwko grypie pracodawca nie powinien pochopnie wybierać grupy pracowników, którzy będą mogli się zaszczepić.

Pracowniczy program emerytalny i pracowniczy plan kapitałowy w jednej firmie

Istnieje ryzyko, że pracodawca, który obejmie zatrudnione osoby pracowniczym programem emerytalnym, będzie musiał prowadzić równolegle także pracowniczy plan kapitałowy.

Spory zbiorowe również dla usługobiorców

Od 1 stycznia 2019 r. osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne mają prawo podejmować akcje zbiorowe, w tym strajk. Jeśli jednak z tego powodu nie wykonają w terminie zamówionej usługi, mogą nie uzyskać umówionego wynagrodzenia.

Kiedy związek zawodowy dostanie lokal i telefon

O lokum w firmie i urządzenia techniczne może zabiegać tylko taka organizacja, która bez nich nie może działać. Pracodawca nie musi ich jednak zapewniać, gdy obiektywnie nie ma takiej możliwości.

Zwolnienie od pracy na czynność doraźną związkowca także dla zleceniobiorcy

Od stycznia br. zwolnienie od pracy w celu realizacji czynności doraźnej przysługuje również działaczom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Nie ma jednak pewności, kiedy trzeba go udzielić i ile za ten czas zapłacić.

Organizacja związkowa ma prawo żądać udzielenia prawie każdej informacji

Organizacja związkowa ma prawo żądać udzielenia w zasadzie każdej informacji, która wiąże się z sytuacją pracowników i dotyczy prowadzonej przez związek działalności. Pracodawca powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni.