Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o  zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 13 stycznia br. została uchwalona po wielomiesięcznych pracach toczących się w Sejmie i Senacie. Teraz trafi na biurko prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie. Prezydent może ustawę zawetować lub skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny, ale jest to mało prawdopodobne, gdyż wprowadzane zmiany nie wydają się na tyle kontrowersyjne.

Dwa miesiące vacatio legis