17 stycznia 2023 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czyli w sprawie tzw. kilometrówek (DzU z 2023 r., poz. 5). W związku z tym pracodawcy mogą mieć praktyczny problem, jaką kwotę wypłacić pracownikom za styczeń.

Wzajemne rozliczenia