Aleksandra Gajzlerska

Za niewykorzystany urlop nie zawsze trzeba płacić

Państwa członkowskie mogą wprowadzić zasady, które ograniczają wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po ustaniu stosunku pracy.

Utratę zaufania do pracownika trzeba uzasadnić

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę powołując się na utratę zaufania do pracownika. Taka decyzja nie może jednak wynikać z arbitralnej decyzji przełożonego, lecz z obiektywnych i racjonalnych powodów.

TSUE: Kilka etatów w jednej firmie z łącznym odpoczynkiem

Pracownikowi, który z jednym pracodawcą zawarł kilka umów o pracę, należy zapewnić minimalny odpoczynek dobowy w ramach tych wszystkich umów.

Awaryjne rozwiązania na czas upałów

Gdy w biurze panuje wysoka temperatura, pracodawca może zmienić rozkład czasu pracy na godziny, gdy słońce mniej operuje. Może też wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy lub wprowadzić pracę zdalną.

Dane z GPS w służbowym aucie podstawą do zwolnienia

Geolokalizator w samochodzie firmowym nie narusza prawa do prywatności pracownika. Pracodawca może użyć uzyskanych w ten sposób danych do rozwiązania umowy z podwładnym.

W styczniu dwie stawki kilometrówki

Pracownikowi, który złoży oświadczenie do rozliczenia kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych po 16 stycznia, należy się wyższa kwota zwrotu.

Praca na etacie w firmie konkubenta nie jest zakazana

Fakt, że strony umowy o pracę pozostają ze sobą w związku partnerskim, nie oznacza, że stosunek pracy jest pozorny. Decydujące jest to, czy pracownik rzeczywiście wykonuje polecenia pracodawcy, a pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie.

Polubienia na Facebooku nie mogą uzasadniać zwolnienia pracownika - wyrok ETPCz

Pracownik ma prawo wyrażać opinie w ważnych społecznie i politycznie kwestiach. Zwolnienie z pracy za polubienia tego typu treści jest sprzeczne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Praca w niedzielę 6 grudnia 2020 roku - co z harmonogramami pracy

Pracodawcy z sektora handlowego musieli zaktualizować harmonogramy pracowników niemal z dnia na dzień. Jeśli tego nie zrobili, za pracę w Mikołajki będą musieli dodatkowo zapłacić.