10 stycznia minął termin, w jakim organizacje związkowe miały obowiązek przedłożyć pracodawcy informację o liczbie ich członków ustalonej na 31 grudnia 2022 r. Ten obowiązek aktualizuje się w terminach półrocznych, do 10 stycznia i 10 lipca, z uwzględnieniem odpowiednio członków związku na 31 grudnia i 30 czerwca. Taką informację przekazaną przez jeden związek pracodawca może udostępnić innemu, jeżeli ten o to zawnioskuje.

Stan raz na pół roku