W 2023 r. można spodziewać się istotnych zmian w kodeksie pracy. Uchwałą z 15 grudnia 2022 r. Senat zgłosił poprawki m.in. do projektowanej nowelizacji kodeksu pracy (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Ustawą ponownie zajmie się Sejm na trwającym właśnie posiedzeniu. Jeżeli przepisy w obecnym kształcie wejdą w życie, pracodawca nabędzie uprawnienie do badania trzeźwości pracowników. W kodeksie zostanie uregulowana także praca zdalna dotychczas znana z tzw. tarczy antykryzysowej.