Błażej Mądrzycki

Komu pracodawca może przyznać dodatkowy urlop

Pracodawca może przyznać zatrudnionym przywilej w postaci dnia wolnego z okazji np. urodzin. Gdy zechce objąć nim tylko określoną grupę pracowników, poprawność ich wyodrębnienia będzie zależeć od przyjętego kryterium doboru tych osób.

ZUS może obniżyć pensję, zanim przyzna zasiłek - wyrok TK

Organ rentowy ma prawo skontrolować stawkę wynagrodzenia, zanim przyzna zasiłek. Skutkiem tej weryfikacji może być naliczenie świadczenia od obniżonej podstawy.

Pensja zasadnicza może być niższa niż minimalna

Pojęcie wynagrodzenia minimalnego nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym. Ponadto sama pensja zasadnicza nie musi odpowiadać stawce minimalnej. Składa się na nią suma wszystkich elementów płacy.

Błażej Mądrzycki: Prezydent Andrzej Duda chce zmian w prawie pracy

Pracownicy, jeśli tylko parlament uchwali zaproponowane w przepisach zmiany, będą mogli liczyć na szerszą ochronę i liczne ułatwienia w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej – zauważa ekspert.

Staż pracy na nowo definiowany – czy do końca przemyślany?

Ideą projektowanych przepisów jest rozszerzenie pracowniczego pojęcia na osoby pozostające w innych relacjach prawnych. Założenia pomysłodawców są jednak momentami niezrozumiałe – zauważają eksperci Sebastian Koczur i Błażej Mądrzycki.

Bez regulaminów i funduszu socjalnego w 2017 r.

Zwiększenie zatrudnienia do 20 pracowników nie będzie już zmuszać pracodawcy do ustalania regulaminów ani prowadzenia działalności socjalnej. Zmian wprowadzonych od stycznia jest więcej.