Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi jest zobowiązaniem starannego działania, a nie rezultatu. Pracodawca może się zwolnić z odpowiedzialności za zachowania mobberów, jeśli wdroży środki w celu przeciwdziałania takim nagannym zachowaniom.

Mobbing to działania i zachowania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności do pracy, mają go poniżyć lub ośmieszyć, izolować albo wyeliminować z zespołu. Przyjmuje się, że długotrwałość oznacza co najmniej sześć miesięcy. Z kolei uporczywość ma się charakteryzować dużym nasileniem złej woli. Nawet jeśli ta uporczywość w połączeniu z długotrwałością nie spowoduje wskazanych skutków – zaniżenia oceny przydatności do pracy, poniżenia, ośmieszenia czy odizolowania – ważne jest, że mobber miał taki cel.