Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Najpóźniej do końca roku pracodawcy muszą usunąć z dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Publikacja: 14.12.2022 21:19

Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Foto: Adobe Stock

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 923; dalej: ustawa o zfśs) w art. 8 ust. 1c przesądza, że pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania świadczeń z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Wskazany przepis należy traktować jako doprecyzowanie ogólnej zasady ograniczenia przechowywania, która wynika z art. 5 ust. 1 lit. e RODO. Zgodnie z RODO dane mogą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której te dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Polityka
Niemiecka policja przywiozła do Polski migrantów. Anna Bryłka: Takie są przepisy