Mirosław Gumularz

Mirosław Gumularz

Sygnaliści: w grupie podmiotów jeden system zgłaszania naruszeń prawa

Podmioty powiązane mogą przyjąć wspólne zasady przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń sygnalistów i prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Ale sygnalista powinien mieć prawo dokonać zgłoszenia lokalnie, tylko do swojej organizacji.

Monitoring stacji roboczej na pracy zdalnej bez odrębnych zasad

Nowe przepisy o home office nie wyłączają możliwości weryfikacji poczty elektronicznej pracownika czy zbliżonych form kontroli. Aby je wdrożyć, pracodawca musi spełnić przesłanki obowiązujących już regulacji dotyczących monitoringu.

Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Najpóźniej do końca roku pracodawcy muszą usunąć z dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Mirosław Gumularz: Cyfrowo-osobowa wymiana barterowa

Jedni dostarczają treści i usługi cyfrowe, a drudzy płacą za to przetwarzaniem danych osobowych.

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Mirosław Gumularz: Drugie podejście do sygnalistów

Projekt rozwiązuje wiele problemów, ale nie wszystkie.

Prywatność sygnalisty pod ochroną

Podmiot otrzymujący zgłoszenie o naruszeniach w organizacji nie powinien zbierać danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia sprawy. Do sygnalistów stosuje się przepisy RODO, nawet przy dopuszczeniu anonimów.

Nowe dobra osobiste

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych z 13 września 2017 r. uregulowana została też odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów. Podstawowe znaczenie ma art. 78 ust. 1 projektu wskazujący, że: każda osoba, której prawa dotyczące ochrony danych zostały naruszone, może żądać zaniechania tego działania oraz usunięcia jego skutków.

Ważne zmiany dla biznesu

Zgodnie z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych przedsiębiorca nie będzie informowany o kontroli przestrzegania tych przepisów w jego firmie – piszą prawnicy.

Dane osobowe kandydatów do pracy pod większą ochroną

Przedstawiciele działów HR, IT i prawnych mają kilkanaście miesięcy na przygotowanie kadr, infrastruktury i polityki firmowej do nowej rzeczywistości w zakresie ochrony danych osobowych.