Mirosław Gumularz

Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Najpóźniej do końca roku pracodawcy muszą usunąć z dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Mirosław Gumularz: Cyfrowo-osobowa wymiana barterowa

Jedni dostarczają treści i usługi cyfrowe, a drudzy płacą za to przetwarzaniem danych osobowych.

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Mirosław Gumularz: Drugie podejście do sygnalistów

Projekt rozwiązuje wiele problemów, ale nie wszystkie.

Prywatność sygnalisty pod ochroną

Podmiot otrzymujący zgłoszenie o naruszeniach w organizacji nie powinien zbierać danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia sprawy. Do sygnalistów stosuje się przepisy RODO, nawet przy dopuszczeniu anonimów.

Nowe dobra osobiste

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych z 13 września 2017 r. uregulowana została też odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów. Podstawowe znaczenie ma art. 78 ust. 1 projektu wskazujący, że: każda osoba, której prawa dotyczące ochrony danych zostały naruszone, może żądać zaniechania tego działania oraz usunięcia jego skutków.

Ważne zmiany dla biznesu

Zgodnie z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych przedsiębiorca nie będzie informowany o kontroli przestrzegania tych przepisów w jego firmie – piszą prawnicy.

Dane osobowe kandydatów do pracy pod większą ochroną

Przedstawiciele działów HR, IT i prawnych mają kilkanaście miesięcy na przygotowanie kadr, infrastruktury i polityki firmowej do nowej rzeczywistości w zakresie ochrony danych osobowych.

Na źle przeprowadzonym naborze firma straci reputację

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego pracodawca musi starannie zniszczyć dokumenty z informacjami pozyskanymi od kandydatów, których nie zatrudnił. Zachować dane może tylko wtedy, gdy ma na to ich odrębną zgodę.

Praktyczne problemy transferu danych osobowych do USA

Wykorzystywanie standardowych klauzul w celu legalizacji przekazywania danych wiąże się w praktyce z licznymi problemami. Można im zapobiec, ale wymaga to przyjęcia innego modelu – pisze prawnik Mirosław Gumularz.