Zgodnie z treścią dyrektywy o ochronie sygnalistów (nr 2019/1937, dalej: dyrektywa) państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzić w życie przepisy niezbędne do jej wykonania do 17 grudnia 2021 r. Polska jest wśród państw UE, które naruszyły wskazany termin. Już w styczniu tego roku Komisja Europejska rozpoczęła formalną procedurę egzekwowania tego obowiązku.

Dlatego dobrze należy ocenić publikację (drugiego) projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na stronach RCL. Oczywiście nie zamyka to procesu implementacji, ale należy oczekiwać, że ostateczna wersja ustawy zostanie przyjęta niezwłocznie, zwłaszcza że opublikowana propozycja powstała jako odpowiedź na znaczącą ilość uwag zgłoszonych w toku prac legislacyjnych. Choć jest to krok w dobrym kierunku, ciągle są jeszcze kwestie wymagające poprawy.