Okres świąteczny to czas, gdy pracownicy otrzymują różnego rodzaju dodatkowe świadczenia od swoich pracodawców. Popularne są tzw. premie świąteczne, świadczenia pieniężne okolicznościowe, bony towarowe, paczki z prezentami dla pracowników czy paczki dla dzieci z okazji Mikołaja.

Upominki świąteczne mogą być finansowane z różnych źródeł. Źródło finansowania ma natomiast istotne znaczenie – od niego zależy bowiem, na jakich warunkach określone świadczenia mogą być przyznawane i jakie będzie to za sobą niosło konsekwencje w zakresie obowiązku opodatkowania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.