Choć to model pracy stacjonarnej w dalszym ciągu należy do najczęściej wybieranych na polskim rynku pracy, to w ostatnim czasie można zaobserwować trend polegający na popularyzacji zdalnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały, że praca spoza biura może wiązać się z wieloma korzyściami dla obu stron stosunku pracy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przejście na zdalny model funkcjonowania lub wybiera model hybrydowy, w którym dni pracy zdalnej przeplatają się z pracą stacjonarną w biurze.