Odejście z firmy nie zwalnia z zachowania poufności

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa mają zastosowanie także do byłych pracowników.

Publikacja: 30.11.2022 22:50

Odejście z firmy nie zwalnia z zachowania poufności

Foto: Adobe Stock

W 2018 r. przy okazji nowelizacji przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk) – będących wynikiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (dalej: Dyrektywa) – usunięto art. 11 ust. 2 uznk wskazujący, iż naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa może dopuścić się również osoba, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Aktualna treść ustawy nie wskazuje wyraźnie, kto może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania, ujawnienia lub wykorzystania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży