Damian Ludwiniak

Odejście z firmy nie zwalnia z zachowania poufności

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa mają zastosowanie także do byłych pracowników.

Próbka próbce nierówna – walka z inspekcją podczas kontroli żywności

Dodatkowe próbki pobrane podczas kontroli mają zapewnić kontrolowanemu możliwość weryfikacji wyników badań. Błędy organu dokonane na tym etapie przesądzają o późniejszej możliwości podważenia decyzji nakładającej karę na przedsiębiorcę.

Czy twórczość trenera sportowego może być objęta prawami autorskimi?

Gdyby ochrona prawna stylów gry czy taktyk trenerskich była możliwa, dyscypliny sportowe zamiast się rozwijać, kurczyłyby się pogrążone w sporach o prawa do poszczególnych ruchów, metod, taktyk, czy sposobów treningowych.