Szacuje się, że obecnie ponad 50 proc. pracodawców oferuje swoim pracownikom home office, czyli możliwość wykonywania obowiązków zawodowych z domu. Stanowi to jeden z najbardziej pożądanych benefitów, a jedną z największych zalet pracy zdalnej jest oszczędność czasu i pieniędzy, które należałoby przeznaczyć na dojazd do firmy. Ponadto pozwala to pracownikowi połączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym często bez konieczności brania urlopu wypoczynkowego. Z kolei dla pracodawcy stwarza to korzyści związane z oszczędnością na wynajmie powierzchni biurowej czy kosztach jej utrzymania.