- Czy wolno nam było kontynuować zatrudnienie młodocianego, który odbywał u nas naukę zawodu na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego w sytuacji, gdy ukończył w sierpniu szkołę branżową i uzyskał kwalifikacje zawodowe, jednak 18 lat ukończy dopiero 4 grudnia br.? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 190 § 1 kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodocianych, którzy ukończyli 15. rok życia i nie ukończyli 18 lat, a nie posiadają jeszcze kwalifikacji zawodowych, można zatrudniać na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 k.p.).