Czas pandemii i wojna odcisnęły piętno na przedsiębiorcach. Kryzys gospodarczy spowodował z kolei wzmożoną chęć i zarazem konieczność restrukturyzowania się przedsiębiorców. Co jednak oznacza restrukturyzacja w praktyce dla przedsiębiorcy, jego kontrahentów, ale także pracownika restrukturyzującego się przedsiębiorstwa?

Sposób na ratunek