- Zatrudniamy w spółce pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności. W wyniku błędu wręczyliśmy mu informację o warunkach zatrudnienia, w której poinformowaliśmy go, że przysługuje mu 36 dni urlopu. Czy mamy obowiązek udzielić mu dodatkowych 10 dni urlopu? W regulaminie pracy mamy zapis, że dodatkowe 10 dni urlopu przysługuje tylko pracownikom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, o czym ta osoba była informowana przy podpisywaniu umowy o pracę. Czy możemy udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu w częściach, z których żadna nie będzie trwała łącznie 14 dni? – pyta czytelniczka.