Szacuje się, że co roku w placówkach ochrony zdrowia może dochodzić do 37 tys. zranień ostrymi narzędziami używanymi do udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli około 100 dziennie. Najbardziej narażoną na zakłucia grupą zawodową jest personel pielęgniarski z uwagi na codzienny kontakt z igłami, skalpelami czy szklanymi ampułkami.

Praca z ostrymi narzędziami