Po wybuchu wojny w Ukrainie sporo ukraińskich pracowników zgłasza w firmie wnioski o przyznanie bezzwrotnej zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wskazując jako powód to, że znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Są to osoby, które z powodu wojny ściągają do Polski nawet całe swoje rodziny. Wiele firm chce wyjść naprzeciw potrzebom tych pracowników i wypłacać im zapomogi. Jednak środki zgromadzone na koncie funduszu mogą nie wystarczyć. Czy można wówczas zwiększyć wysokość odpisu na zfśs? Czy można wpłacić środki na konto funduszu wcześniej niż 31 maja br.?