Postępowanie prowadzone jest na podstawie złożonych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz materiału, który policja zebrała podczas podejmowania czynności w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. 

Zawiadomienia dotyczą m.in. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego posła na Sejm RP, które najprawdopodobniej zostało złożone przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości Joannę Borowiak, przekroczenia uprawnień służbowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, o czym mieli poinformować Marcin Romanowski, Krzysztof Szczucki, Kacper Płażyński oraz europoseł Patryk Jaki. Kolejne zawiadomienie dotyczyło nieopuszczenia pomieszczeń siedziby PAP złożone przez byłego prezesa Wojciecha Surmacza. Do prokuratury trafiły również zawiadomienia w sprawie zmuszania przemocą i groźbą do określonego zachowania, nieopuszczenia pomieszczeń siedziby TVP. 

W kierunku tych czynów karalnych prowadzone będzie postępowanie przygotowawcze, przekazał mediom Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Na tem moment postępowanie jest na etapie „w sprawie”, co oznacza, że jeszcze nikomu nie zostały przedstawione żadne zarzuty. 

Czytaj więcej

Sejm za przywróceniem ładu prawnego i bezstronności w mediach publicznych