Postępowanie prowadzili prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z pomocą biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Pamięci Narodowej. Śledztwo dotyczyło zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie województwa Wielkopolskiego oraz Lubuskiego w latach 90-tych oraz tzw. "wojny spirytusowej". 

Ofiarą był zaginiony pod koniec lat 90. mężczyzna, który został zabity najprawdopodobniej ze względu na porachunki rywalizujących ze sobą grup przestępczych. Ciało mężczyzny było ukryte sześć metrów pod ziemią - jak przekazała prokuratura, według zabójców miało uniemożliwić to jego wykrycie.

Same szczątki miały zostać odnalezione w pobliżu miejsca zamieszkania jednego ze sprawców, a więc mieli oni wiedzę o działaniach funkcjonariuszy. Prokuratura nie ujawniła, gdzie doszło do zatrzymania, ale za sprawcami prócz listów gończych, wydano także europejski nakaz poszukiwania. W pościg za nimi był zaangażowany elitarny Wydział Poszukiwań Celowych CBŚP, nazywany "Łowcami Cieni" oraz hiszpańscy funkcjonariusze policji. Sprawców udało się zatrzymać. Prokuratura sformułowała zarzuty w sprawie.