Krótkie kary więzienia orzekają najczęściej sądy w Finlandii, Holandii i Anglii. Na grzywny stawiają z kolei w Danii i Niemczech. Polskie sądy dużo częściej niż inne wydają wyroki więzienia w zawieszeniu. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego właśnie przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak surowo polskie sądy w zestawieniu z zagranicznymi karzą przestępców.

W raporcie wzięto pod uwagę osiem kategorii przestępstw: zabójstwo, uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, rozbój, kradzież, kradzież z włamaniem, oszustwo i przestępstwa narkotykowe.

Kobiety zabójczynie

Pod względem skazań za przestępstwa z użyciem przemocy dominują Litwa i Estonia. Z przestępczością narkotykową największe problemy mają państwa skandynawskie – Szwecja i Dania oraz Holandia. Polska znalazła się w gronie państw o najwyższych współczynnikach skazań za rozbój, gwałt i oszustwo (trzecie miejsce). W przypadku pozostałych przestępstw zajmujemy miejsce w środku tabeli. Finlandię i Austrię wyróżniają wysokie odsetki skazań kobiet. W Polsce odsetek skazań kobiet w porównaniu z innymi krajami UE jest niski lub bardzo niski i oscyluje w granicach 3–4 na 100 tys. ludności (przestępstwa narkotykowe, kradzież itd). Wyjątek stanowi zabójstwo, odsetek wynosi 12 proc. W tej kategorii przestępstw zajmujemy czwarte miejsce po Czechach, Słowenii i Finlandii. Najniższe odsetki skazanych kobiet zanotowano na Cyprze.

Siedzą za przemoc

Najwyższe odsetki skazań cudzoziemców – bez względu na rodzaj przestępstwa – charakteryzują te same kraje: Cypr, Niemcy, Danię, Chorwację, Słowację oraz Austrię.

Pod względem kar orzekanych bez bezwzględnego pozbawienia wolności dominują Holandia, Francja i Szkocja. Zagrożenie przestępczością w tych krajach nie należy jednak do największych.

Irlandia wyróżniała się zaś najwyższymi odsetkami kary bezwzględnego więzienia za przestępstwa z użyciem przemocy (zabójstwo, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, rozbój oraz zgwałcenie).

Najniższe odsetki skazań na karę bezwzględnego więzienia w pięciu rodzajach przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, gwałt, rozbój, kradzież, oszustwo) odnotowano w Finlandii i w Niemczech. Polska zdecydowanie dominuje pod względem liczby kar orzekanych z warunkowym zawieszeniem. Kary te – częściej niż w innych krajach – orzekane były wobec sprawców czynów agresywnych.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Na grzywnę najczęściej stawiano w Danii, Niemczech, Finlandii, Irlandii Płn. i Szkocji. Ograniczenie wolności dla sprawców kradzieży i oszustw orzekały najczęściej sądy w Holandii, Szkocji i na Węgrzech.