Więcej skazanych z dozorem elektronicznym. Ci za kratami zapłacą za prąd

Rząd stawia na elektroniczne bransolety dla drobnych przestępców. Ci za kratami zapłacą za prąd i nie dostaną się do lekarza specjalisty poza kolejką.

Publikacja: 30.12.2022 07:27

System dozoru elektronicznego.

System dozoru elektronicznego.

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, która m.in. zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia, rozszerza stosowanie dozoru elektronicznego i reguluje dostęp więźniów do świadczeń zdrowotnych wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

Cel? Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych i warunków, w jakich funkcjonariusze i pracownicy SW wykonują obowiązki.

Nowe przepisy mają też wzmocnić ochronę społeczeństwa przed „transferem umiejętności”, czyli rekrutacją do krajowych i międzynarodowych grup przestępczych, a także zapobiegać radykalizacji osadzonych, tj. skazanych lub tymczasowo aresztowanych.

Od 1 stycznia o możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego będzie mogła decydować także, poza sądem penitencjarnym, komisja penitencjarna w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa. SDE będzie mógł być stosowany także wobec skazanego na karę pozbawienia wolności do 3 lat, któremu do jej końca pozostało maksymalnie sześć miesięcy. W obu przypadkach przesłanką wykluczającą będzie recydywa.

Czytaj więcej

Więcej skazanych ma odbywać kary na własny rachunek

Komisja penitencjarna będzie mogła również udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, lecz tylko po spełnieniu łącznie kilku warunków.

Po pierwsze – orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza czterech miesięcy i nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 64 § 2 kodeksu karnego (recydywa).

Po drugie – skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym.

Po trzecie – brak szczególnych względów wskazujących, że zastosowanie SDE uniemożliwi osiągnięcie celu wymierzonej kary; za udzieleniem zezwolenia na ten tryb przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności; skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; a osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie z nim wyraziły na to zgodę.

Oczywiście ma się to odbywać pod kontrolą sądu. Komisja penitencjarna posiada kompetencje do kierowania skazanego do określonego systemu odbywania kary pozbawienia wolności. A teraz dozór elektroniczny staje się również sposobem odbywania kary więzienia.

Dziś poza wymiarem kary, kwestiami techniczny, miejscem zamieszkania i zgodą innych mieszkańców ważną przesłanką pozytywną jest to, że SDE będzie wystarczający do osiągnięcia celów kary. Od stycznia ten punkt będzie brzmiał: odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary.

Podstawa prawna: nowela kodeksu karnego wykonawczego z 5 sierpnia 2022 r.; DzU z 2 września 2022 r., poz. 1855 i rozporządzenia do ustawy

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, która m.in. zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia, rozszerza stosowanie dozoru elektronicznego i reguluje dostęp więźniów do świadczeń zdrowotnych wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

Cel? Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych i warunków, w jakich funkcjonariusze i pracownicy SW wykonują obowiązki.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF