Przemoc domowa zostanie rozszerzona na dwie nowe kategorie: ekonomiczną oraz tzw. cyberprzemoc. A regulacją zostaną objęci byli partnerzy, którzy już razem nie mieszkają, i dzieci będące świadkami przemocy domowej. Rząd chce poprawić funkcjonowanie całego systemu, na szczeblu centralnym i samorządowym. Wypracowany ma być nowy standard i zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz obecnych grup roboczych funkcjonujących w gminach.

Czytaj więcej

Marcin Romanowski: Ochrona ofiar przemocy musi być natychmiastowa