- Składamy do Marszałek Sejmu obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który w sposób dalece niewystarczający zapewnia ochronę ludzi wierzących, ochronę wolności wyznania i swobody religijne w Polsce. Projekt jest ważny i potrzebny dla gwarantowania bezpieczeństwa wszystkich obywateli – powiedział Zbigniew Ziobro podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał, że jeszcze we wtorek  będzie apelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze skierowanie  projektu do prac parlamentarnych.

Zgodnie z projektem, "kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności".

Według szefa SP,  liczba ataków na osoby wierzący i miejsca kultu religijnego stale rośnie.

- Żyjemy w czasach narastającej agresji wobec ludzi, którzy mają wolę i odwagę przyznawać się do swojej wiary, zwłaszcza publicznie - mówił Ziobro. 

Czytaj więcej

Więzienie za szydzenie z Kościoła. Ziobryści chcą zmienić Kodeks karny

Jak podał,  w latach 2008-2015 w Polsce prokuratury prowadziły 163 postępowania karne związane ze sferą naruszenia obszarów wolności religijnych gwarantowanych przez państwo i chronionych przez Kodeks karny, natomiast w ostatnich sześciu latach - 2400.

- To jest ogromny wzrost - powiedział minister sprawiedliwości prokurator generalny.

Wiceminister Marcin Warchoł zapewnił, że jest to projekt proobywatelski i prowolnościowy.

– Nie jest skierowany przeciw komukolwiek, ale będzie chronił tych, którzy w ostatnich latach są coraz bardziej dyskryminowani, czyli chrześcijan – zapewnił.

Projekt, oprócz wprowadzenia art. 27a k.k. (wyłączenie odpowiedzialności karnej dla osób korzystających z wolności słowa i wolności przekonań), art. 196 k.k. (obraza uczuć religijnych), zakłada modyfikację ustawy karnej w art. 195, który według projektodawców miałby usprawniać praktykę stosowania przepisu penalizującego przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej.