Jak podaje Prokuratura Krajowa, oskarżony pełnił przez kilkanaście lat funkcję lekarza sądowego. W gabinecie przyjmował osoby, które zgłaszały się, by uzyskać zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa do udziału w czynnościach procesowych.

Śledczy ustalili, że lekarz kilkadziesiąt razy poświadczył nieprawdę w zaświadczeniach wystawionych na rzecz konkretnego mężczyzny, stwierdzając badanie, które nigdy się nie odbyło. Zaświadczenia wbrew faktom głosiły, że mężczyzna z powodu choroby nie może stawić się w różnych sądach, w których toczyły się przeciwko niemu postępowania karne. W części postępowań osoba ta występowała także w charakterze świadka.

Jak ustalono, za niektóre z zaświadczeń lekarz wystawił dla sądów rachunki za rzekomo przeprowadzone badania; wyłudził w ten sposób kwotę ponad 2,4 tys. złotych.

Łącznie w postępowaniu usłyszał on 49 zarzutów.

W komunikacie Prokuratury Krajowej zwrócono uwagę, że oskarżony lekarz jest osobą dobrze znaną organom ścigania. Prokuratura Okręgowa w Katowicach dwukrotnie kierowała przeciwko niemu akty oskarżenia z podobnymi zarzutami. W obu sprawach zapadły prawomocne wyroki skazujące.

Czytaj więcej

Adwokatura proponuje rezygnację z instytucji lekarza sądowego