W 2019 r. w kościele św. Dominika w Płocku pojawiła się instalacja przedstawiająca Grób Pański, na którego ściany składały się pudełka symbolizujące poszczególne grzechy - tak o niej informowano. Wśród grzechów takich jak egoizm, nienawiść czy zdrada pojawiły się hasła gender i LGBT. Aktywiści postanowili na to zareagować i w odpowiedzi m.in. w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. rozwiesili w okolicy kościoła plakaty i naklejki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą.

Trzy aktywistki zostały oskarżone o obrazę uczuć religijnych przez „rozklejenie wydruków przedstawiających przerobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej z widoczną aureolą w kolorach tęczy, będącej symbolem społeczności LGBT”. Kobiety podkreślały, że ich działania stanowiły odpowiedź na powstałą w płockim kościele instalację, która wskazywała, że LGBT i „gender” stanowią grzech dla chrześcijan.

W marcu 2021 r. Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił oskarżone. Uznał, że ich działania nie wypełniły znamion czynu zabronionego i podkreślił, że symbol tęczy nie może sam w sobie zostać uznany za obrażający, a protest oskarżonych służyć miał wsparciu osób nieheteronormatywnych w walce o równouprawnienie.

Czytaj więcej

Jest wyrok ws. tęczowej Matki Boskiej

Odwołanie od decyzji sądu pierwszej instancji złożyła Prokuratura Rejonowa w Płocku, pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych oraz działaczki pro life.

W środę 12 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, że protest aktywistek był odpowiedzią na homofobiczne treści instalacji w płockim kościele. Zaznaczył również, że wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą, jak i jego zamieszczenie w formie plakatów nie stanowi znieważenia uczuć religijnych. Jak podkreślił, każda grupa, w tym społeczność LGBT, ma prawo do prezentowania swoich przekonań i walki o swoje prawa, pod warunkiem, że przedstawiane treści nie będą poniżające i obelżywe, a ich wypowiedzi nie podżegają do nienawiści lub nietolerancji - informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która złożyła w sprawie opinię przyjaciela sądu.

Wyrok jest prawomocny.