To sedno zarządzenia zarządzenie sędziego SN Antoniego Bojańczyka.

Proces brzeski obejmował ówczesnych posłów opozycji oskarżonych o wspólne przygotowywanie zamachu, którego celem było usunięcie przemocą polskiego rządu i zastąpienie go przez inne osoby. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zachowywali się wobec polityków brutalnie, a w areszcie miało dochodzić do pobić i szykan, a nawet pozorowanych egzekucji, a opozycjonistom uniemożliwiono kontakt z rodzinami oraz obrońcami. Aresztowanych osadzono w twierdzy w Brześciu nad Bugiem, w specjalnie przygotowanym więzieniu,a ich proces odbył się przed SO i SA w Warszawie.

Czytaj więcej

SN podjął się próby odtworzenia akt "procesu brzeskiego"

Próbę odtworzenia akt procesu brzeskiego podjął SN po tym, jak były RPO prof. Adam Bodnar wystąpił o kasację tamtego wyroku skazującego, aby jak uzasadniał tę inicjatywę zminimalizować groźbę kolejnych pokus posłużenia się prawem do osiągania celów politycznych. Postępowanie to będzie zawieszone do czasu wydania orzeczenia dotyczącego odtworzenia akt, do czego przydatna jest dokumentacji o którą teraz SN prosi.