Elektroniczne bransolety będą mogły być używane przy wykonywaniu kary więzienia, a nie ograniczenia wolności. Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizacji w tej sprawie. Wprowadza on do kodeksu karnego wykonawczego przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tak było do 1 lipca 2015 r. Potem bransolety pilnowały rozbudowanej od lipca kary ograniczenia wolności. Sądy jednak orzekały je sporadycznie. System obejmujący kilka tysięcy miejsc nie był więc wykorzystany. Teraz ma się to zmienić.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie