Tekst powstał we współpracy z LINK4.

Zdarzenie drogowe z uczestnictwem pojazdów może przyjąć formę wypadku bądź kolizji. Ta druga to zdarzenie, w którym żadna z osób nie odniosła obrażeń, choć doszło do zderzenia co najmniej dwóch pojazdów. Z wypadkiem mamy do czynienia, gdy w zajściu co najmniej jedna osoba odniosła obrażenia powodujące konieczność udzielenia jej pomocy medycznej.

Czytaj także:

Pieszy na przejściu musi być uważny

Cieszy każda próba poprawy bezpieczeństwa

Komórkę na pasach zostaw w kieszeni

Odszkodowanie za potrącenie

Zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega osoba, która nie zachowała należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i swoim zachowaniem spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym zagrożeniem jest najczęściej właśnie kolizja. Wykroczenie ma miejsce, jeżeli żaden z uczestników nie odniósł obrażeń skutkujących naruszeniem czynności ciała bądź rozstrojem zdrowia powyżej siedmiu dni. Sprawcy zdarzenia grozi grzywna, a jeżeli to on prowadził pojazd – nawet orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zupełnie inaczej kształtuje się odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego. Nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia powodujące naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia powyżej siedmiu dni, stanowi przestępstwo z art. 177 § 1 kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat, a nawet do ośmiu, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawcą wykroczenia i przestępstwa drogowego może być każdy, nie tylko kierowca.