Rządowy projekt zmian w ustawie o kierujących trafia właśnie do pierwszego czytania. Dotyczy likwidacji możliwości uzyskania prawa jazdy kategorii A w wieku 18 lat przez funkcjonariuszy straży pożarnej wykonujących motocyklem czynności służbowe. Komisja Europejska nie zgodziła się z takim podejściem, bo jest niezgodne z regułami określonymi w dyrektywie w sprawie praw jazdy (2006/126/WE). Tak więc trzeba szybko zmienić przepisy krajowe.

Po zmianie funkcjonariusze policji i pogranicznicy będą mogli uzyskać prawo jazdy kat. A po ukończeniu 18 lat, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu będą mogli uzyskać prawo jazdy kat. C po ukończeniu 19 lat, a funkcjonariusze Policji, PSP, SG i BOR prawo jazdy kat. D po ukończeniu 21 lat.

Autorzy noweli uzupełniają też definicję miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. —a.ł.

etap legislacyjny: pierwsze czytanie