Jak czytamy w uzasadnieniu, celem projektu jest określenie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, a także warunków i sposobu prowadzenia ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego, trybu występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz sposobu i trybu udzielania informacji i wydawania kierującym zaświadczeń o popełnionych przez nich naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.

Co ważne, do ewidencji będą wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym również osoby posiadające prawa jazdy wydane zagranicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP. - Takie założenie pozwoli na gromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących wymienionymi powyżej pojazdami, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia - wyjaśnia MSWiA. Podkreśla przy tym, że prowadzona przez Policję ewidencja jest jedynym źródłowym zbiorem danych o wykroczeniach drogowych popełnianych przez kierujących pojazdami.

Czytaj więcej

Będą podwójne mandaty i punkty karne - oto, za co będą grozić

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by kierowcy dostawali więcej punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu. Punkty karne mają być naliczane za nawet najmniejsze przekroczenie dozwolonej prędkości - poniżej 10 km/godz., a za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/godz. kierujący dostanie aż dziewięć punktów karnych. 15 punktów karnych będzie można dostać omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Taka sama kara została przewidziana za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

Lista planowanych kar za przekroczenie prędkości:

  • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierowca dostanie 1 pkt karny (wcześniej bez punktów),
  • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierowca dostanie 2 pkt karne,
  • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierowca dostanie 3 pkt karne (były 2 pkt),
  • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierowca dostanie 5 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierowca dostanie 7 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierowca dostanie 9 pkt karnych (było 6 pkt),
  • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierowca dostanie 11 pkt karnych (było 8 pkt),
  • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierowca dostanie 13 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierowca dostanie 14 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierowca dostanie 15 pkt karnych.