Według policyjnych statystyk w 2020 r. wykryto 544 przestępstwa cofania liczników w autach, a w 2021 r. było ich 307. To nie znaczy jednak, że ich ubyło.

W 2020 r. do sądów trafiły zaledwie 24 sprawy z wszczętych w 2021 r. postępowań, z czego w pierwszej instancji skazano zaledwie 16 osób. Rok później skazano 31 osób. To statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 r. kierowca ma obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika samochodu. Za manipulowanie przy przebiegu auta grozi do pięciu lat więzienia. Policja wyłapuje nieuczciwych kierowców.

Drogomierz można wymienić, ale tylko z powodu jego uszkodzenia lub konieczności wymiany elementu. Ważne, aby właściciel auta z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni w stacji kontroli w celu odczytu nowego drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy CEP i wydaje zaświadczenia.

Przypomnijmy, iż od 25 maja 2019 r. cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Karze podlega nie tylko nieuczciwy mechanik oferujący taką usługę, ale i zlecający fałszowanie wskazań drogomierza. Dotarcie do tych ostatnich bywa trudne, ale – jak pokazuje praktyka – jest możliwe.

Czytaj więcej

Policja spisze przebieg auta przy każdej kontroli - nowe przepisy od 1 stycznia 2020 r.

Sprawie kar za cofanie liczników przyjrzał się Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Raport właśnie się ukazał. Co z niego wynika?

W 38 proc. spraw warunkowo umorzono postępowania, wyznaczając okres próby wynoszący rok lub dwa lata. Ponadto zasądzano od sprawców zwrot kosztów postępowania i opłat sądowych. W jednym przypadku wobec oskarżonego orzeczono dozór kuratora. W pozostałych 62 proc. spraw wydano wyroki skazujące. Wymierzoną karą była głównie grzywna samoistna orzekana w wymiarze od 800 do 6 tys. zł. W pięciu przypadkach sprawcom orzeczono karę pozbawienia wolności od trzech do sześciu miesięcy. Nieliczne skazania na pozbawienie wolności (wszystkie z warunkowym zawieszeniem wykonania) orzekane były blisko dolnej granicy kary przewidzianej dla tego przestępstwa.

Charakterystyka sprawcy przestępstwa cofania liczników: według IWS jest nim mężczyzna w wieku pomiędzy 33. a 47. rokiem życia, o wykształceniu zawodowym lub średnim, żonaty i posiadający dzieci, zarabiający pomiędzy 2000 a 4000 zł miesięcznie, niekarany.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ