Sprawą nielegalnych wyścigów ulicznych w całej Polsce zajęła się właśnie sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wynik nie napawa optymizmem. W zeszłym roku (według danych Komendy Głównej Policji) policja ujawniła ponad 11 tys. nielegalnych wyścigów.

Czytaj więcej

Rząd idzie na wojnę z driftem i ekstremalną jazdą: będą punkty karne za nielegalne wyścigi

W kraju jest 9461 policjantów ruchu drogowego. Na podstawie analiz z lat poprzednich w 2019 r. została podjęta decyzja przez kierownictwo Komendy Głównej Policji o powołaniu tzw. grup SPEED. Funkcjonują w każdym województwie. Do tych grup zostało skierowanych około 454 funkcjonariuszy. Mają wyłapywać i eliminować z ruchu drogowego osoby, które nadmiernie przekraczają prędkość, nie stosują zasad określonych w prawie o ruchu drogowym.

Przepisem najczęściej ujawnianym przez grupy SPEED przy nielegalnych wyścigach jest art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. W 2021 r. policjanci przeprowadzili 24 akcje. Skontrolowali prawie 14 tys. pojazdów.