Przedawnienie punktów karnych nakładanych na kierowców jest możliwie – twierdzą prawnicy. Dyskusja rozpoczęła się po zmianach, do których doszło w styczniu 2022 r. Od tego momentu punkty karne przedawniają się po dwóch latach, nie zaś, jak wcześniej, po roku. Chodzi o różnice w wyznaczaniu początku biegu terminu. U ministra infrastruktury upomina się o to RPO i grupa posłów.

W odpowiedzi ministerstwo podaje, że nie widzi potrzeby zmian w art. 98 ustawy o kierujących pojazdami. Potrzebna jest jeszcze odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do dziś jej nie ma.

Rzecznik praw obywatelskich pisze do ministra infrastruktury, że różne rodzaje mandatów stają się prawomocne w różnych terminach i wynikają z tego dalej idące konsekwencje dla obliczania terminów.

Czytaj więcej

Wielki boom na redukcję punktów karnych

Przykład? Mandat gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny, a kredytowy – z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Z kolei zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia uprawnionemu organowi grzywny w 14-dniowym terminie; w razie jej nieopłacenia do sądu kierowany jest wniosek o ukaranie w zwyczajnym trybie wykroczeniowym. Orzeczenie sądu, w tym wymierzające grzywnę, staje się prawomocne, gdy nie zostanie wniesiony środek zaskarżenia od wyroku pierwszej instancji lub po wydaniu wyroku przez sąd drugiej instancji.

Wątpliwości budzi jednak nie sama długość terminu przedawnienia punktów, lecz zróżnicowanie początku jego biegu.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zauważa, że do 31 grudnia 2021 r. bieg tego terminu rozpoczynał się jednolicie – w momencie uprawomocnienia się rozstrzygnięcia stwierdzającego naruszenie przepisów ruchu drogowego – niezależnie od tego, czy nastąpiło to w postępowaniu mandatowym czy też w zwyczajnym postępowaniu wykroczeniowym.

Od 1 stycznia 2022 r. jest jednak inaczej. Bieg tego terminu rozpoczyna się bowiem w różnych momentach, w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia.

Zwraca się więc do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę i ujednolicenie początku biegu przedawnienia punktów karnych, niezależnie od formy mandatu lub orzeczenia, które stały się przyczyną ich przyznania.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ