Proces rejestrowania samochodu czy zmiany danych jest prosty tylko z pozoru. Wymaga cierpliwości, zgromadzenia wielu dokumentów i złożenia ich we właściwym urzędzie, który zwykle ma swoje własne wymagania. Warto pamiętać, że od daty zakupu auta jest 30 dni na jego rejestrację.

Dlatego wszelkie działania najlepiej zacząć od odwiedzenia strony internetowej urzędu oraz od telefonu do wydziału komunikacji z pytaniem o procedury. W wielu miastach bowiem, aby zostać przyjętym, trzeba się najpierw zapisać. Jeśli telefonicznie, to termin jest wyznaczany z wyprzedzeniem nawet dwutygodniowym. Jeśli bezpośrednio, to zwykle warto być w urzędzie bardzo rano. Z tym że np. w Warszawie można wszystko załatwić od ręki. Z informacji zebranych w urzędach wynika jednak, że najgorszy dzień na załatwianie spraw związanych z rejestracją auta to poniedziałek. Po niedzielnych giełdach samochodowych zawsze jest wielu chętnych do rejestracji. A przy okienku spędza się nawet 30 minut.

Każdy, kto nie ma czasu lub możliwości odwiedzenia urzędu, może zlecić rejestrację osobie trzeciej czy firmie. Koszt wynosi od 100 do 500 zł. Można też poprosić znajomego. Wówczas trzeba go upoważnić. Za ustanowienie go pełnomocnikiem trzeba jednak wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jeżeli reprezentantem jest małżonek, wstępny, zstępny, brat lub siostra, ta opłata jest niepotrzebna.

Właściwy urząd

Sprawy związane z rejestracją auta załatwia się w wydziale komunikacji starostwa lub miasta na prawach powiatu właściwym ze względu na miejsce zameldowania właściciela auta, a zatem widniejące w jego dowodzie osobistym.

W urzędzie trzeba się stawić z plikiem wymaganych dokumentów. Ich wykaz zależy od tego, czy auto jest nowe czy używane, kupione w Polsce czy za granicą (patrz ramka). Zawsze jednak trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.

W niektórych starostwach czy miastach da się uniknąć pierwszej wizyty przez złożenie wniosku za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Z tym że wszelkie sprawy w internetowym urzędzie można załatwić tylko po uprzedniej rejestracji na www.epuap.gov.pl. Nie wymaga to posiadania podpisu elektronicznego, ale trzeba iść do np. urzędu skarbowego, wojewody lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam potwierdzić informacje wprowadzone do systemu z danymi osobowymi. Niestety, platforma wciąż nie jest w pełni wykorzystywana. Za jej pomocą po raz pierwszy można zarejestrować pojazd kupiony w Polsce tylko w 27 powiatach. Rejestrację pojazdu używanego oferują 34 placówki, sprowadzonego z zagranicy już tylko 23, a zmienić dane w dowodzie można w 24 oddziałach. To, które urzędy korzystają z platformy, można sprawdzić na stronie ePUAP, przy wyborze konkretnej sprawy.

Wymagane liczne należności

Osoby rejestrujące pojazd powinny być przygotowane na różnorodne opłaty.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Przerejestrowanie pojazdu w tym samym mieście lub powiecie, w którym ostatnio był zarejestrowany, to koszt 81 zł. Tablice nie są wówczas zmieniane, dlatego opłata nie jest wysoka. Wymagane są jedynie nowe znaki legalizacyjne, za które należy zapłacić 12,5 zł. Dokonanie zmiany rejestracji samochodu osobowego w innym miejscu kosztuje już 180,50 zł. Jeżeli nie posiada się karty pojazdu albo została ona zagubiona, trzeba będzie wydać na jej wyrobienie następne 75 zł.

Dodatkowe opłaty czekają także rejestrujących auto zabytkowe. Wyrobienie tzw. żółtych tablic dla samochodu osobowego wynosi 200,50 zł, natomiast za przygotowanie indywidualnych tablic rejestracyjnych dla samochodu osobowego płaci się 1000,50 zł.

Załączony do wniosku dowód wniesienia opłat związanych z rejestracją musi zawierać numer VIN nadwozia nadany przez producenta i numer rejestracyjny pojazdu.

Opłaty komunikacyjne za samochód osobowy

lle kosztuje wyrobienie dowodu

RAZEM:

Jak wyrejestrować pojazd

Trzeba mieć powód

Samochód można wyrejestrować tylko z konkretnych powodów. Mogą nimi być: demontaż, czyli kasacja w uprawnionej stacji demontażu,kradzież,wywiezienie za granicę, jeśli auto zostało tam zarejestrowane lub sprzedane,zniszczenie za granicą.

Przy wyrejestrowaniu muszą być obecni wszyscy właściciele. Aby wyrejestrować auto po zmarłym, także trzeba być jego właścicielem, czyli przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Zanim pójdziemy do urzędu

W zależności od tego, jakie auto będziemy rejestrowali, w wydziale komunikacji mogą być wymagane różne dokumenty

Podstawa prawna

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j.: DzU z 2012 r., poz. 1137)

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz U z 2012 r., poz. 1282).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j.: DzU z 2007 r. nr 186, poz. 1322 ze zm.).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (DzU z 2012 r., poz. 447).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (DzU nr 230, poz. 2302 ze zm.).