W poprzedni piątek  opisaliśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sprawa dotyczyła niezdanego egzaminu na prawo jazdy. Jeden z błędów popełnionych przez zdającego miał polegać na niewłączeniu lewego kierunkowskazu podczas wjeżdżania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (potocznie określanego rondem).

Rondo to „zwykłe" skrzyżowanie

W wyroku z listopada WSA uznał, że w świetle obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. Jak przy tym zaznaczono nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu).

Zdaniem sądu żaden z przepisów nie nakazuje kierującemu pojazdem sygnalizowania manewru wjazdu na skrzyżowanie, a rondo należy uznać za "zwykłe" skrzyżowanie. - Sygnalizacja powinna mieć miejsce podczas zjeżdżania ze skrzyżowania, kiedy to następuje zmiana kierunku ruchu – wyjaśnił sąd.

Zobacz film TV.rp.pl: Wielki spór o kierunkowskaz

Wszystko zależy od geometrii

Jak się okazuje, mimo rozstrzygnięcia sądu, kwestia używania kierunkowskazów na rondzie nie jest wcale jednoznaczna. Eksperci i praktycy, z którym rozmawialiśmy przyznają, iż Polska podzielona jest na dwa obozy. W niektórych województwach, np. świętokrzyskim czy kujawsko-pomorskim kierowcy używają kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. Z kolei w np. w województwie wielkopolskim nie.

- Sąd orzeka w sprawie, a nie globalnie. W związku z tym nie można się powoływać się na to orzeczenie – uważa Mariusz Sztal, egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. – W kwestii sygnalizowania wszystko zależy od konkretnej sytuacji, najważniejsze aby umieć w sposób jednoznaczny i czytelny pokazywać innym użytkownikom drogi swój zamiar – dodaje.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Podobnego zdania jest Krzysztof Paśnicki, sekretarz Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na kierowców i Kierowców. – Problem jest szerszy: mamy jeden zapis ustawowy, a wiele rodzajów skrzyżowań o ruchu okrężnym – wskazuje Paśnicki.

Chodzi o art. 22 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten mówi jedynie, że kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Zdaniem eksperta przepis jest zbyt ogólnikowy. – Na jednego rodzaju skrzyżowaniach o ruchu okrężnym użycie kierunkowskazu nie ma sensu, natomiast na innego typu ma ono wielkie znaczenie – tłumaczy Paśnicki. - Wszystko zależy od geometrii skrzyżowania oraz tego jak się zachować, żeby nie utrudniać ruchu innym kierowcom, co wynika z art. 3 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym.

Opinię środowiska egzaminatorów podzielają przedstawiciele szkół nauki jazdy. – Przy obecnym, niejednoznacznym zapisie ustawy, spór o używanie kierunkowskazu na rondzie jest nie do rozstrzygnięcia – uważa Krzysztof Bandos, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Jego zdaniem w zależności od kształtu skrzyżowania musi pojawiać się zasada zdroworozsądkowa, czy należy używać kierunkowskazu czy też nie. – Jako organizacja, chcemy przekonać rządzących do wyodrębnienia skrzyżowań o ruchu okrężnym od pozostałych skrzyżowań – mówi Krzysztof Bandos.

Odnosząc się do postulatu środowiska instruktorów nauki jazdy, resort infrastruktury poinformował nas, że w dotychczasowych planach prac legislacyjnych nie były przewidziane zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie używania kierunkowskazu na rondzie.

Mandatu nie będzie

Kierowca, który ma już prawo jazdy, a nie użyje „migacza" przed wjechaniem na rondo, nie musi się obawiać konsekwencji. Jak powiedział nam jeden z funkcjonariuszy z wydziału Ruchu Drogowego, w swojej kilkunastoletniej praktyce nie spotkał się, aby Policja ukarała w takiej sytuacji kierującego.

Sygn. akt II SA/Gl 888/16

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wyjaśnia:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 5 Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Żaden przepis ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zwalnia kierującego pojazdem z obowiązku sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu z uwagi na rodzaj skrzyżowania.

Właściwa organizacja ruchu, wykorzystująca, stosownie do potrzeb, znaki pionowe, poziome, sygnalizację świetlną lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinna jednoznacznie określać sposób pokonywania skrzyżowania, także takiego, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy.

Kierujący pojazdem, wjeżdżając na skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy, ma obowiązek poruszać się zgodnie z wymaganiami oznakowania zastosowanego w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu oraz stosownie do zasad określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pisaliśmy o tym:

Sąd: na rondo wjeżdżamy bez kierunkowskazu

Sztal w #RZECZoPRAWIE