W sobotę, 12 listopada, weszła w życie nowela ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Kompatybilny system identyfikacji kibiców to tylko jeden z przepisów, który zaczyna obowiązywać (pozostałe wchodzą w życie później – patrz ramka).

Tylko na Euro 2012

W sobotę weszły też w życie szczególne przepisy przygotowane specjalnie na Euro 2012. Dotyczą one głównie organizacji imprezy, ale także osób przy niej akredytowanych.

Na czas trwania turnieju policja będzie miała prawo gromadzić i przetwarzać informacje o osobach, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w czasie mistrzostw.

Skorzysta w tym czasie z wiedzy uzyskanej od innych państw, a także informacji zebranych podczas kontroli operacyjnej. Wszystko to dla bezpieczeństwa zarówno kibiców, jak i samych piłkarzy.

Na czas trwania Euro 2012 przewiduje się zawieszenie wymogu umieszczania danych osobowych na biletach wstępu na mecze mistrzostw. Każdy bilet będzie zaopatrzony tylko w numer miejsca siedzącego.

Zaplanowano też możliwość wsparcia Straży Granicznej przez służby ochrony lotniska podczas kontroli podróżnych oraz przewożonego bagażu i przesyłek pocztowych. Takie wsparcie ruszy 1 czerwca 2012 r. i będzie trwało do 8 lipca, czyli aż do zakończenia imprezy.

Wraz ze zmianami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w życie wchodzi też nowela kodeksu wykroczeń.

Za nóż i kradzież kabla

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Przewiduje się w niej minimum 3 tys. zł grzywny dla osób, które w miejscu publicznym mają przy sobie nóż, maczetę lub inny niebezpieczny przedmiot. Złapany z takim narzędziem obywatel musi się liczyć, że straci je na zawsze.

– Już samo posiadanie takich przedmiotów może kusić do ich użycia – tłumaczy zasadność wprowadzenia karalności Janusz Kordosiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dużo surowsze kary grożą złodziejom elementów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych. Jeśli ich postępek zakłóci działanie sieci, np. sparaliżuje ruch tramwajowy, sprawca może trafić do więzienia nawet na osiem lat (minimum to pół roku pozbawienia wolności). Tyle samo dostanie autor fałszywego alarmu bombowego.

Ekspresowe procesy

Zanim pseudokibic usłyszy wyrok, czeka go ekspresowy proces. Chuligan zatrzymany na stadionie za popełnienie przestępstwa stadionowego, które podlega rozpoznaniu w trybie przyspieszonym, nie zawsze będzie doprowadzany do sądu na rozprawę. Pozostanie w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na terenie stadionu (każdy polski stadion na Euro 2012 takie pomieszczenie przygotował). Warunkiem jest zapewnienie sprawcy uczestnictwa we wszystkich czynnościach sądowych, w których ma prawo brać udział.

Uczestnicy procesu porozumiewać się będą ze sobą za pomocą łączy teleinformatycznych, w drodze tzw. telekonferencji. Rozprawę poprowadzi za pośrednictwem wideokonferencji sędzia dyżurujący w budynku sądu.

podstawa prawna:

- nowela ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 31 sierpnia 2011 r. (DzU nr 217, poz. 1280)

Piwo i nowy zakaz klubowy

1 stycznia 2012 r. wejdą w życie przepisy, które pozwolą:

- komendantowi policji gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące meczów piłkarskich i osób biorących w nich udział;

- sądowi po połowie zakazu wzorowo zachowującego się kibica zwolnić z reszty zakazu;

- pilnować pseudokibica ukaranego zakazem w areszcie domowym za pomocą elektronicznej obroży.

13 stycznia 2012 r. wejdą w życie przepisy, które pozwolą:

- podawać piwo do 3,5 proc. na stadionach w plastikowych opakowaniach i w wyznaczonych miejscach;

- rozciągnąć zakaz klubowy na kolejne imprezy masowe przeprowadzane z udziałem drużyny organizatora rozgrywane poza jego siedzibą.

 

Więcej w serwisie:

Prawo dla Ciebie

»

Twoje prawo

»

Bezpieczeństwo

Prawo dla Ciebie

»

Wymiar sprawiedliwości

»

Postępowanie w sądzie

»

Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia