Postanowienie Marszałka wydano 21 grudnia 2023 roku, czyli dzień po wyroku skazującym Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za ich udział w „aferze gruntowej”. To właśnie ze względu na ten wyrok posłowie utracili swoje mandaty. 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym prawa wybieralności w wyborach, czyli biernego prawa wyborczego pozbawiona jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Co więcej, o wybranych posłach do Sejmu mówi art. 99 ust. 3 Konstytutucji RP:

Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mandat byłego posła Mariusza Kamińskiego wygasł w dniu 20 grudnia 2023 roku. Od postanowienia Marszałka przysługiwało politykowi odwołanie do Sądu Najwyższego. Pierwszą Izbą, która zajęła się odwołaniem była Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, stwierdziła ona, że marszałek nie mógł podjąć takiej decyzji. 10 stycznia, sprawę podjęła Izba Pracy, do której odwołanie skierował Szymon Hołownia — ona przyznała rację Marszałkowi oraz wskazała iż poprzednie orzeczenie nie ma mocy prawnej ze względu na to, że Izba Kontroli nie jest sądem. 

Czytaj więcej

Izba Pracy SN podjęła decyzję ws. mandatu Mariusza Kamińskiego